Wariant nr 3B

 

Wariant nr 3B – modernizacyjny

Zakłada:

  • budowę dwóch bezkolizyjnych torów PKA pomiędzy przystankiem Gdynia Stadion,
    a przystankiem Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
  • budowę nowego, wydzielonego ciągu komunikacyjnego od stacji Gdynia Stocznia,
    przez stację Gdynia Port z jego włączeniem w linię 228
  • budowę nowej linii od Gdyni Pogórze do Gminy Kosakowo (Mosty)

Proszę zapoznać się z mapą orientacyjną W3B,
oraz wypełnić ankietę oceny rozwiązania proponowanego w Wariancie nr 3B

Proszę kliknąć w obrazek, żeby powiększyć mapę orientacyjną


 

Czas przejazdu liczony do Gdynia Główna

Pociągi aglomeracyjne lub regionalne (czas przejazdu [min])

Posterunek

Wariant nr 3B

Gdynia Stocznia

2

Gdynia Chylonia

5

Gdynia Pogórze

8, 10

Gdynia Obłuże Górne

12, 14

Kosakowo

18, 20

Mosty Zachód / Mosty

23, 25

 

Dodatkowo, wszelkie szczegóły Wariantu nr 3B można obejrzeć, pobierając poniższe pliki w formacie pdf z przebiegiem W3B nałożonym na ortofotomapę.
Numery Arkuszy poniżej pokrywają się z numerami Arkuszy na mapie orientacyjnej.
Rozmiary Arkuszy są w granicach od 20MB do 180MB.

 

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie: 3.12.2020 – 31.12.2020