Wariant nr 2

 

Wariant nr 2 – modernizacyjny

Zakłada:

  • budowę dwóch bezkolizyjnych torów PKA pomiędzy przystankiem Gdynia Stadion,
    a przystankiem Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
  • budowę dwóch bezkolizyjnych torów PKA pomiędzy posterunkiem Gdynia Chylonia, a nowoprojektowanym przystankiem Gdynia Pogórze, równolegle do linii kolejowej 723
  • dobudowę drugiego toru linii kolejowej 228 między przystankiem Gdynia Pogórze, a Gdynia Port Oksywie
  • budowę nowej linii od Gdyni Pogórze do Gminy Kosakowo (Mosty Zachód)

Proszę zapoznać się z mapą orientacyjną W2,
oraz wypełnić ankietę oceny rozwiązania proponowanego w Wariancie nr 2

Proszę kliknąć w obrazek, żeby powiększyć mapę orientacyjną


 

Czas przejazdu liczony do Gdynia Główna

Pociągi aglomeracyjne lub regionalne (czas przejazdu [min])

Posterunek

Wariant nr 2

Gdynia Stocznia

2

Gdynia Grabówek

5

Gdynia Chylonia

9, 5

Gdynia Pogórze

13,10

Gdynia Obłuże Górne

16

Kosakowo

23

Mosty Zachód / Mosty

27

Gdynia Obłuże Centrum

13

Gdynia Port Oksywie

17

 

Dodatkowo, wszelkie szczegóły Wariantu nr 2 można obejrzeć, pobierając poniższe pliki w formacie pdf z przebiegiem W2 nałożonym na ortofotomapę.
Numery Arkuszy poniżej pokrywają się z numerami Arkuszy na mapie orientacyjnej.
Rozmiary Arkuszy są w granicach od 20MB do 180MB.

 

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie: 3.12.2020 – 31.12.2020