Wariant nr 1

 

Wariant nr 1 – wariant ograniczonego zakresu

Zakłada:

  • budowę nowej stacji Gdynia Pogórze PKA z peronem wyspowym
  • ponadto w ramach W1 przewidziano dobudowę dwóch przystanków osobowych przy istniejącej linii kolejowej 228, pomiędzy stacją Gdynia Pogórze, a Gdynią Port Oksywie

Proszę zapoznać się z mapą orientacyjną W1,
oraz wypełnić ankietę oceny rozwiązania proponowanego w Wariancie nr 1

Proszę kliknąć w obrazek, żeby powiększyć mapę orientacyjną


 

Czas przejazdu liczony do Gdynia Główna

Pociągi aglomeracyjne lub regionalne (czas przejazdu [min])

Posterunek

Wariant nr 1

Gdynia Chylonia

5

Gdynia Pogórze

10-11

Gdynia Obłuże Centrum

13-15

Gdynia Port Oksywie

17-19

 

Dodatkowo, wszelkie szczegóły Wariantu nr 1 można obejrzeć, pobierając poniższe pliki w formacie pdf z przebiegiem W1 nałożonym na ortofotomapę.
Numery Arkuszy poniżej pokrywają się z numerami Arkuszy na mapie orientacyjnej.
Rozmiary Arkuszy są w granicach od 20MB do 180MB.

 

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie: 3.12.2020 – 31.12.2020