Strona główna

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Multiconsult Polska sp. z o.o.  przeprowadza konsultacje społeczne w związku z realizacją kontraktu na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na opracowaniedoku mentacji przygotowawczej:

„Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej
na obszarze pomorskiej Metropolii”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Umowy nr 90/105/0164/19/Z/I z dnia 15 lipca 2019r.

Konsultacje społeczne odbywają się w terminie: 3.12.2020 – 31.12.2020

Konsultacje są okazją do poznania Państwa opinii i zebrania ewentualnych sugestii w celu dopasowania infrastruktury kolejowej do oczekiwań społecznych.

Panujące zagrożenie epidemiologiczne uniemożliwia bezpośrednie spotkania z mieszkańcami w związku z czym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przygotowanej ankiecie.

Opisy poszczególnych wariantów oraz odpowiadające im ankiety, znajdują się w dedykowanych wariantom zakładkach.

Mogą Państwo również oddać głos na wariant preferowany, głosowanie odbywa się za pomocą ankiety, którą można wypełnić w zakładce „Ankieta – wybór wariantu”.